Svoz komunálního odpadu v obci Mladoňovice je prováděn 1x za 14 dní a to vždy ve čtvrtek. Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 jsou stanoveny na 500,-Kč/osoba nebo rekreační objekt.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz