Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za kal. rok 2019

04.05.2020 16:34

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz